Velkommen til P. Carl Petersen Fond’s hjemmeside

P. Carl Petersens Fond er oprettet den 2. oktober 1928 af grosserer P. Carl Petersen  og har til formål at yde økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben – navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom.

Jfr. menuen rummer hjemmesiden aktuelle informationer og vejledninger men også en historisk del, der fortæller lidt om baggrunden for fondet og dets stifter.

Ansøgninger sker i to faser:

I første fase fremsendes en kort projektbeskrivelse på op til 2.500 tegn, samt et en-sidet curriculum vitae til Fondens mailadresse pcarlpetersen263@gmail.com

Efter en gennemgang af ansøgningerne bliver udvalgte ansøgere i anden fase anmodet om at fremsende ansøgningsskema samt yderligere informationer relevant for ansøgningen.

Se i øvrigt vejledninger under Ansøgninger/vedledninger.

Kontakt:

Adresse:

P. Carl Petersens Fond Sekretariatet Strandvejen 263 2920 Charlottenlund

Telefon: 2213 6172

E-mail:

Kontortid

Sekretariatet har åbent tirsdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

Privatlivspolitik